Kaya coaching of therapie

Wat is coachen precies, het lijkt een breed begrip.

Voor mij is het een vorm van feedback geven die erop gericht is mensen in positieve zin inzicht te geven van hun eigen welzijn en gedrag. Om deze positieve feedback te kunnen geven probeer ik deze informatie uit gesprekken, ademhalings oefeningen, je eigen grens oefeningen of eventueel aanrakingen (massage) te halen. Het lichaam geeft allerlei signalen af die samen een beeld kunnen vormen over je welzijn. 

Vaak zoeken we de oorzaak van stress, angst, onvrede of ongewenste gevoelens buiten onszelf. Terwijl niet altijd de gebeurtenis of situatie de emotie veroorzaakt, het zijn onze gedachten die bepalen hoe we ons voelen. Hoe je denkt bepaalt hoe je je voelt en ook hoe je gedrag is.

Het veranderen van je denkpatroon ligt ten grondslag aan het veranderen van je gedrag. Ook zelfvertrouwen komt van binnen uit en komt voort uit de gedachten die je over jezelf hebt en de normen die je aan anderen stelt.

Ik zie het niet als genezing en is ook nadrukkelijk niet het doel en ook ziekte is niet het uitgangspunt. Mocht het dieper geworteld zitten dan verwijs ik graag door naar de specialisten op dit gebied waar ik contact mee heb. Coaching komt uit de positieve psychologie en moet niet verward worden met counseling of therapie.

Vaak werk ik met de methode  “Coachen met RET” (Rationele Effectiviteits Training) De RET methode kan je hierbij helpen, er wordt onderscheid gemaakt tussen waarneming, interpretatie en evaluatie. De kern van RET is het onderzoeken en uitdagen van je irrationele gedachten, enkele voorbeelden kunnen zijn:

  • Control freaks, niet kunnen ontspannen.
  • Altijd perfectionistisch willen zijn.
  • Je eigen grenzen niet aangeven.
  • Je persoonlijke veilige ruimte niet weten.
  • Uit je comfort zone stappen.
  • Wil altijd aardig gevonden worden, de ander pleasen.
  • Onzekerheid en/of weinig zelfvertrouwen.
  • Rechtvaardigheid.
  • De ander moet zich aan de regels houden.
  • Rampdenken. Negatieve gedachtespiraal.

Of misschien wil je over een ander onderwerp praten of gewoon eens je verhaal kwijt kunnen, ik heb altijd een luisterend oor. Uit ervaring weet ik dat gewoon naar iemand luisteren al heel veel kan doen, vooral in deze moderne tijd van snelle onpersoonlijke media. Voorbeelden kunnen zijn: je relatie, omgang met collega’s, seksuele geaardheid. Of vind je het spannend en wil je eerst kennismaken en uitleg zonder een massage, ook dit kan. Kijk voor de mogelijkheden bij tarieven. Er geldt dan een aangepaste prijs.

Kaula Therapie

Mijn bodywork heeft op zich al een enorme helende werking is mijn ervaring. Toch ontmoet ik veel mannen waarvan ik denk dat die nog met ( seksuele) blokkades, issues of misschien wel een trauma worstelen, soms zonder het zelf te beseffen. Dat was voor mij de reden om hier dieper op in te gaan en daarom zijn alle mannen welkom.

In ons leven zetten we vaak negatieve of emotionele ervaringen vast in ons lichaam. We proberen deze pijn niet te voelen en zetten een schild (armour) op. We gaan zo verharden, dit zorgt ervoor dat onze mooie seksuele of levensenergie niet meer voldoende stroomt zoals we zouden willen.

In een Kaya Tantra therapie sessie probeer ik dit schild te doorbreken, te ontdekken en je er bewust van te maken dat dit schild of weerstand is opgebouwd. Deze sessie kent een veel intensere ademhaling dan mijn normale massage sessie. De aanrakingen zijn van vederlicht tot zeer diep in het lichaam en kunnen als pijnlijk worden ervaren, immers een schild afbreken vergt enige kracht. Door de vele totale strekkingen van je lichaam met de diepe ademhaling zal de pijn snel verdwijnen en overgaan in totale overgave en ontspanning.

< Terug  –  Verder >