Algemene voorwaarden 2024

  1. Het bekend maken van het bezoekadres wordt sinds enige tijd beter bewaakt, dit door vervelende situaties. Ik stuur het adres pas naar je op als ik zeker weet dat het om een afspraak gaat met goede intensies. Je ontvangt het adres nadat je afspraak is bevestigd. 
  2. Annuleringen graag 24 uur van te voren melden, je kunt zelf annuleren via de mail die je hebt ontvangen. Binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50% tot maximaal € 50,- in rekening gebracht als je wilt annuleren, dit kan niet online maar door mij een email of whatsapp te sturen met de reden. Bij het niet verschijnen op de afspraak zonder enig bericht wordt 100% in  rekening gebracht. Ik zal je dan per email een factuur sturen met deze kosten. Dit bedrag wordt verhoogd als er na 14 dagen niet betaald is.
  3. Voor annuleringen van workshops, weekenden en mannen avonden geldt een andere regel. Workshops, 14 dagen voor de workshop maak je het hele bedrag over per bank. Annuleren tot 7 dagen vooraf is 50% in rekening gebracht, annuleren binnen 7 dagen voor de workshop wordt 0% terug betaald. Annuleringen voor de mannen avonden kan altijd en is gratis. Voor weekenden is het annulering termijn 1 maand 0% restitutie en 2 maanden 50% restitutie van alleen het deelname bedrag, geen andere gemaakte kosten.
  4. Kortingsbundels vraag je online aan en kunnen niet meer geannuleerd worden na de eerste afspraak. De geldigheidsduur gaat dan in. De 3 sessies bundel is 6 maanden geldig, de 6 sessie bundel is 12 maanden geldig, ingaande vanaf de eerste afspraak. Er wordt geen geld terugbetaald, ook niet wanneer de bundel wordt geannuleerd na de eerste afspraak.  Mocht er toch een terugbetaling plaatsvinden door extreme omstandigheden dan wordt de reeds gegeven korting terug gevorderd. Alle andere kortingen, kadebonnen of acties/ bundels zijn max. 12 maanden geldig. Vergoedingen van werkgevers die als pakket worden overgemaakt worden nooit terug betaald, deze zijn ook 12 maanden geldig en gaat in na de eerste afspraak. Wordt er tussentijds onderbroken, er volgt geen terug betaling.
  5. Als je wilt pinnen of met PayPal betaald reken ik  € 2,50 extra voor transactiekosten.
  6. Ik start altijd met een intake, uitleg en kunnen we je wensen en doel van de massage,  extra coaching of stress ontladen bespreken. Na de intake kan ik afzien van de behandeling, dit bij bijvoorbeeld overmatig alcohol en/of drugs gebruik of als het niet aan te raden is door lichamelijke klachten, aandoeningen of verkeerde verwachtingen.
  7. Als we akkoord zijn (alleen bij de eerste behandeling) dan ondertekenen we samen een verklaring over je eventuele medische of fysieke situatie. Ook teken je voor de grenzen, inhoud en afspraken die we samen hebben gemaakt hoe de behandeling wordt uitgevoerd. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de medische informatie. Op basis hiervan kan de massage of behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. Hier geldt ook dat er later geen enkele recht bestaat om een claim in te dienen tegen Kaya massages en coaching. Niet op medisch gebied, of inhoud van de behandeling wat onwenselijk was.
  8. Je kunt een klacht uiten bij een klachtenportaal waarbij ik aangesloten ben. Dit volgens de wet WKKGZ 2017. Mocht je een klacht willen indienen over Kaya Massages en Coaching kan dat via het GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten),
  9. Kaya Massages en Coaching is niet verantwoordelijk/aansprakelijk te stellen voor materiële en/of immateriële schade ontstaan voor, tijdens en of na het behandelen. Een behandeling bij Kaya Massages en Coaching is geheel op eigen risico.
  10. Niets van deze site mag worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar gemaakt, gebruikt of verspreid worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kaya Massages en Coaching. Ik zal je automatisch toevoegen aan de nieuwsbrieven die ik af en toe verzend, wil je deze niet meer ontvangen kun je je altijd uitschrijven onder aan de pagina van deze nog te ontvangen nieuwsbrief.
< Ga terug

10. De wet AVG 2018: Alles hieronder gaat verder alleen over deze wet.

Kaya Massages en Coaching, gevestigd te Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Andreas is de functionaris gegevensbescherming van Kaya Massages en Coaching. Hij is te bereiken via info@kaya-massages.nl

Kaya Massages en Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:- voor- en achternaam- adres-woonplaats -geslacht- telefoonnummer- e -mailadres

Kaya Massages en Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw, seksualiteit, ontwikkeling en groei- gezondheid.

Kaya Massages en Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Coaching trajecten en reflectierapporten. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Registratie naw gegevens bij weekendverblijf op andere locatie. Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Kaya Massages en Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kaya).

Kaya Massages en Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen: Apple I – mac en beveiligde losse harddisk, waardoor er geen gevaar ontstaat en gevolgen voor betrokkene.

Kaya Massages en Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens: na behandeling 3 jaar

Kaya Massages en Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Kaya Massages en Coaching gebruikt cookies, zie cookiebeleid. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kaya Massages en Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kaya-massages.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kaya Massages en Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Kaya Massages en Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kaya-massages.nl

< Vorige pagina