Voel je goed in elke zone.

De intieme zone

In de intieme zone, begrensd door een armlengte afstand, ontmoeten verliefden elkaar innig, maar ook kunnen twee personen er op vertrouwelijke manier met elkaar spreken en emoties met elkaar delen zoals tederheid, troost en bescherming. Je bent hier zo dichtbij dat je elkaar ruikt en elkaars lichaamswarmte kunt voelen. Je hoort, ruikt en voelt ook elkaars adem. Je bent misschien te dichtbij om de ander zijn gezichtsuitdrukking goed te kunnen waarnemen, maar je kunt zijn pupillen groter en kleiner zien worden. Om elkaar te verstaan hoef je alleen maar te fluisteren. Wanneer iemand onze intieme zone betreedt reageren we daar fysiek op. Het adrenalinepijl stijgt, we gaan transpireren en ons hart slaat sneller om meer bloed naar de spieren en de hersenen te pompen. Deze reacties betekenen in biologisch opzicht dat we ons gereed maken voor een handeling: wegrennen van een vijandige indringer, vechten of een geliefd persoon omhelzen en kussen. Om de ander toe te laten in deze intieme zone zul je voldoende om hem moeten geven of hem genoeg vertrouwen. Dit laatste geldt zeker ook voor de medische hulpverleners zoals huisarts en tandarts die we in deze zone toelaten om ons te behandelen. Anderen zullen we liefst weren uit dit gebied. Als we toch een vreemde moeten toelaten in deze ruimte, bijvoorbeeld in een volle tram of in een lift, zullen we op alle mogelijke manieren laten blijken dat we geen intimiteit wensen. We wenden ons hoofd af, voorkomen oogcontact, spreken niet en sluiten ons af door een gesloten houding met gekruiste armen. Als we de ander per ongeluk aanraken, zullen we onze spieren spannen en ons excuseren. Ook geweldsincidenten zoals aanranding en ander agressief gedrag, vinden plaats binnen de intieme zone. De ongewenste betreding van dit gebied is een van de dingen die ons het meest krenken.

De persoonlijke zone

De meeste gesprekken vinden plaats in de persoonlijke zone. Deze zone sluit aan op de vorige. Wanneer je iemand op straat tegenkomt kun je deze afstand bewaren en hem daarbij nog makkelijk de hand schudden. Je kunt met hem in gesprek treden zonder luid te hoeven spreken. Tijdens het gesprek heb je genoeg mogelijkheid om elkaar aan te kijken en weg te kijken. Alle gezichtuitdrukkingen en armbewegingen van de ander zijn goed te zien. Deze zone biedt ruimte aan de gespreksdeelnemers en kan een eventuele derde persoon de gelegenheid bieden om deel te nemen aan het gesprek. Toch biedt deze zone ook nog genoeg veiligheid om ook over vertrouwelijke zaken met elkaar te spreken. Als je een grotere afstand dan deze zou aannemen, zou het veel lastiger zijn om op vertrouwelijke basis met elkaar te spreken. Indien je dit toch probeert, zul je door de ander waarschijnlijk als afstandelijk beschouwd worden.

De sociale zone

Aansluitend aan de persoonlijke zone bevindt zich de sociale zone. Hierbinnen vindt het sociale contact op verjaardagsfeestjes, tijdens maalijden en vergaderingen plaats. In deze zone kunnen zich objecten bevinden, die de onderlinge afstand benadrukken, zoals een tafel of een loket. Je spreekt er met elkaar, zonder de ander te kunnen aanraken. Als je iets wil bespreken dat niet al te persoonlijk is, maar wat ook niet iedereen hoeft te horen, is deze zone erg geschikt. In contact moet je elkaar hier wel aankijken, maar dit is niet moeilijk te verdragen omdat je genoeg ruimte hebt om ook even weg te kijken. Als we vreemden ontmoeten in deze ruimte, bijvoorbeeld wanneer ze tegenover ons in de trein komen zitten, is het niet makkelijk om ze te negeren. Als we geen contact maken, toont de ander vaak tekenen van onrust. Ze staan of zitten soms in een krampachtige houding, zijn verdiept in krant of tijdschrift, of kijken naar buiten. In ieder geval zullen zij hun best doen om oogcontact te vermijden. Zelf voelen we ons ook onprettig in zo’n situatie en zullen soortgelijk gedrag vertonen. We ervaren het dan als een opluchting als de ander vertrekt. Meestal is het beter om in zo’n situatie wel even aandacht aan de ander te besteden. Meestal is groeten genoeg om de spanning te doorbreken, maar vaak zal er ook wel een gesprek ontstaan.

De publieke zone

In de publieke zone kunnen we een grotere groep mensen toespreken. Het is het gebied waarin we mensen groeten als we er geen gesprek mee willen voeren. Mensen met wie we beslist geen contact willen, bijvoorbeeld omdat ze dronken zijn, houden we ook graag op deze afstand. Alle openbare zaken die vragen om een afstandelijke, neutrale houding handelen we er in af. We voeren er groepsgesprekken en onderhandelingen. De mannequin showt er haar kleren en de leraar geeft er les. Je ziet mensen niet meer individueel maar als een groep die je toespreekt of voor wie je toneel speelt. Er moet luid en duidelijk worden gesproken om verstaanbaar te zijn. Omdat iedereen de spreker kan horen, gaat het om onpersoonlijke informatie. Op deze afstand kan oogcontact met een vreemde erg hinderlijk zijn. Denk maar aan de situatie in een restaurant waar je ogen de blik van iemand aan een andere tafel vangen. Je wilt hem of haar niet aankijken, maar de blik blijft trekken. Steeds weer moet je zien of de ander je nog aanstaart. Telkens ook blijkt de ander nog steeds naar je te kijken; logisch, want die ander is ook verstrikt in ditzelfde spel.

En verder?

Na de publieke zone houdt de beschrijving van Hall op. Dit zou betekenen dat er buiten de afstand van zo’n 8 meter niet meer wordt gecommuniceerd. Dit is natuurlijk niet waar. In de oorspronkelijke beschrijving van Hall is elke afzonderlijke zone weer onderverdeeld in twee subzones, namelijk de dichtbije en de verre. Zo beschrijft hij dus een dichtbije intieme zone en een verre, een dichtbije persoonlijke zone en een verre, enzovoort. Je zou dus kunnen zeggen dat er eigenlijk acht zones zijn, maar Hall heeft dat niet zo benoemd. Hall beschrijft overigens geen duidelijke reden voor deze keuze van onderverdeling en veel hedendaagse schrijvers over lichaamstaal laten deze onderverdeling maar helemaal achterwege. Mogelijk omdat ze de onderverdeling van de vier zones in elk weer twee andere overbodig of onduidelijk vinden. Zelf heb ik er voor de duidelijkheid ook voor gekozen om de onderverdeling van elke zone achterwege te laten. Als dat veel vragen gaat oproepen, kunnen ze altijd nog worden toegevoegd. (Dat is toch wel een voordeel van Internet ten opzichte van een boek!) Hiermee is alleen het probleem van de ruimte voorbij de publieke zone (de verre publieke zone) nog niet opgelost. Daarom voeg ik er in mijn beschrijving van de zones, gewoon een eigen zone bij. Hierover dus geen boze brieven naar Edward T. Hall!

De buitenliggende zone

Buiten de acht meter is een gesprek voeren erg lastig. We kunnen deze afstand nog wel met stemverheffing overbruggen. Non-verbaal maken we daarbij meer gebruik van armbewegingen. Het is immers niet meer goed mogelijk om de ander zijn gezicht duidelijk te onderscheiden. Voor het op deze afstand toespreken van publiek, bijvoorbeeld in een concertgebouw of kerk is minimaal een microfoon nodig. Het is minder makkelijk om feed-back van het publiek te krijgen dat zich op deze afstand bevindt. De spreker zal zich dus ook meer richten op de mensen die zich op de eerste rijen bevinden, en dus in de (dichtbije) publieke zone. Naar bekenden die we op straat zien lopen op deze afstand, kunnen we nog zwaaien. Deze afstand biedt echter ook de mogelijkheid om dit achterwege te laten en voor te wenden dat we de ander niet hebben gezien. Als een bekende op ons komt toelopen, zullen we hem in ieder geval hier nog niet groeten. We zullen wegkijken, totdat hij op enkele meters is genaderd.

( Bron is= Lichaamstaal.nl )

Vakantie Kaya massages en coaching

Kaya massages en coaching is gesloten van 25 augustus tot 17 september. Je kunt alvast een afspraak maken eind september of later, gebruik het boeking systeem hier onder aan de pagina. Voor iedereen die nog vakantie heeft of nog gaat, een fijne tijd gewenst.

Schaamte bij mannen.

Meer dan de helft van de mannen heeft moeite zich bloot te geven tijdens de eerste vrijpartij met een andere man. Ze maken zich vooral zorgen over hun bedprestaties of voor hun naaktheid……….
Een onderzoek van een online magazine geeft dit aan. Men kwam tot de conclusie dat 22% van de ondervraagden mannen zich schaamt toen ze voor de 1e keer seks hadden met hun partner. Met deze schaamtegevoelens heeft tweederde het moeilijk om zich te laten gaan de eerste keren. Bij mannen gaf 12% aan te willen vrijen met het licht uit.
 
Wat zijn dan de 10 meeste redenen tot schaamte bij mannen:
    1. veel te vroeg klaarkomen
    2. de partner niet tot een orgasme laten komen
    3. geen goede erectie krijgen
    4. naakt niet aantrekkelijk zijn
    5. geen goede minnaar gevonden worden
    6. met moeite klaar kunnen komen
    7. een te kleine penis hebben
    8. helemaal niet kunnen klaarkomen
    9. per ongeluk een wind laten
    10. vrezen dat hij niet lekker ruikt
 
Veel mannen die ik ontmoet hebben een dusdanig laag lichaamszelfbeeld dat dit een belemmering kan vormen voor het genieten van seks en dan met name het ongeremd genieten van seks. Het hebben van seks met je partner is voor bijna iedereen een behoefte en lust waar je gewoon aan mag toegeven zonder er over te oordelen.
 
Kaya Massages en Coaching kan je misschien verder helpen op dit pad als je je hier in herkent. Wellicht kan ik je naar bovengenoemde redenen anders laten kijken of je lichaamszelfbeeld anders kan laten beleven.
Wees welkom.

The big five

The Big five wordt vaak genoemd als men over de grootste dieren praat. Maar het is ook een onderdeel van de persoonlijkheidstheorie en geeft vijf dimensies weer waarmee het karakter, ofwel beter je persoonlijkheid beschreven kan worden door van elk van die dimensies aan te geven of die meer of minder van toepassing is op die persoon

1 Extraversie tegenover introversie
2 Mildheid tegenover bazigheid
3 Ordelijkheid tegenover wanordelijkheid
4 Emotionele stabiliteit tegenover emotionele instabiliteit
5 Autonoom intellectuele autonomie tegenover niet-autonoom

Na een Kaya Tantra massage probeer ik altijd weer te geven hoe ik de sessie heb ervaren. Zo kan het misschien duidelijk worden wat je het meest hierin herkent, maar wat kun je er mee? Het kunnen misschien de eerste stappen zijn om jezelf nog beter te leren kennen, nog meer van jezelf te houden en bewuster aanwezig zijn, waar met wie of wat dat dan ook is.

Introvert zijn is een begrip wat werd gebruikt door Sigmond Freud om zijn theorie over je libido uit te leggen. Vervolgens heeft Carl Jung ook de term extravert samen met introvert tot de kern van zijn persoonlijkheidstypologie gemaakt. Het zijn bewustzijnsinstellingen.

Introvert zijn, je ervaart de wereld door een filter van innerlijke beleving en je stemt hier je handelen op af. In mijn massages probeer ik energie op te wekken. Bij een introverte instelling is de energie naar binnen gericht, je eigen gevoelens en gedachten. Een introvert persoon zal alles beter doordenken, verwerken informatie intern en als ze deze geordend hebben laten ze van zich spreken. Deze persoon denkt goed na voor het wat zegt, passend hierbij is langzamer spreken doordat het preciezer kan communiceren. Vaal zijn het rustige types, weloverwogen en voelen zich vaak niet prettig bij onbekend gezelschap. Ze zijn liever alleen dan in een groep.
Enkele kernwoorden zijn: bescheiden, geduldig, kan goed luisteren, zorgvuldig, toegewijd.
Waar moeite mee hebben: aarzelend, passief, afstandelijk, te kritisch, onzichtbaar.

Extravert zijn, je ervaart de buitenwereld als maatstaf in al je beslissingen en doen en laten. Hierdoor krijgen ze energie uit de oriëntatie op de buitenwereld en de interactie met anderen. Een extravert persoon praat graag over wat hem/haar bezig houdt, door veel te praten ordenen ze hun gedachten. Deze personen verwerken meestal hun informatie op een globalere manier, hierdoor is hun kijk naar de wereld wat meer gebaseerd op interpretatie. Meestal zijn ze in alles sneller, reageren eerder maar nemen het minder nauw met de feiten. Vaak is een verhaal wat men verteld heel abstract en vermengd met hun eigen interpretatie. Zij vinden het fijner om met andere mensen te zijn dan alleen.
Enkele kernwoorden zijn: energiek, enthousiast, makkelijke prater, zelfverzekerd, direct.
Waar moeite mee hebben:fanatiek, opdringerig, slecht luisteren, onrustig, wispelturig.

Wees welkom om de eerste stappen de nemen.

Terug in de tijd: Alfred Kinsey

Terug in de tijd: Alfred Kinsey

1948: Alfred Kinsey publiceerde het seksuele gedrag in de man (Sexual behaviour in the human male). Deze oorspronkelijke Kinsey-rapporten werden meer dan 750.000 keer verkocht en vertaald in dertien talen.
Dit boek kan worden beschouwd als één van de succesvolste en invloedrijkste wetenschappelijke publicaties van de 20e eeuw. Zijn rapporten kunnen geassocieerd worden met een verandering van de publieke houding met betrekking tot seksualiteit, waarin taboes en misvattingen werden doorbroken. Of zij een aanzet of een uitingsvorm waren van de seksuele revolutie van de jaren 60, is een kwestie van speculatie en discussie.
Kinsey was getrouwd, zijn vrouw maar ook hij zelf sliep met andere mannen en vrouwen. Kinsey was biseksueel en ook uitermate masochistisch. Zijn seksuele lust ging gepaard met pijn.
Enkele opzienbarende bevindingen in die tijd waren: (Amerika)
• bijna 46% van de mannen heeft wel eens seksueel gereageerd op personen van beide seksen in het verloop van hun volwassen leven en 37% heeft wel eens een homoseksuele ervaring gehad.
• 10% van de onderzochte mannen waren min of meer exclusief homoseksueel, gedurende ten minste drie jaar van hun leven tussen de leeftijd van 16 en 55.
• 22% van de mannen heeft wel eens erotisch gereageerd op sadomasochistische verhalen.

1997: Deze resultaten zijn methodologisch sterk bekritiseerd, met name omdat de onderzochte populatie niet representatief zou zijn voor de hele Amerikaanse bevolking, maar hebben de aanzet gegeven tot verder onderzoek en een realistische benadering van menselijk seksueel gedrag. Latere herberekeningen van de gegevens, waarbij de onzuiverheden weggelaten werden, vonden slechts kleine aanpassingen in de resultaten, waardoor deze grotendeels overeind blijven staan.

2017 : Ik wil graag alle mannen welkom heten. Het gaat er niet om wie of wat je bent, je wordt door mij niet in een hokje gestopt dat lijkt de maatschappij wel te doen. Wil je uit je hokje van gebonden, getrouwd, homo, hetero, biseksueel zijn of welk hokje dan ook stappen? Wil je gewoon weer man zijn en je zo voelen, dan nodig ik je uit voor een Kaya Awakening of Tantra massage.

Gronden of aarden

Gronden of aarden betekent bewust zijn van je energie, waardoor jouw lichaamsbewustzijn toeneemt. Het zet je letterlijk en figuurlijk stevig met beide benen op de grond; het geeft je een gevoel van veiligheid, stabiliteit, rust, vertrouwen en levenskracht. Vooral als je een persoon bent die “ in zijn hoofd leeft” zal je dit bewust beleven. Het haalt je in het hier en nu en stimuleert bewust-zijn en aandachtig leven. Het kan je misschien beschermen tegen negatieve energie en helpt je los te laten wat je niet meer nodig hebt. Een geaard persoon reageert vaak rustiger op externe prikkels en is alerter in onverwachte situaties.

Er zijn natuurlijk zoveel oefeningen te bedenken om te gronden. Wat als eerste belangrijk is dat je bewust bent hoe je op de grond staat. Ga eens met blote voeten staan en maak bewust contact met de vloer en laat je gedachte erheen gaan. Als je wordt afgeleid door andere gedachten ga je weer met je aandacht naar je adem en daarna weer naar je voeten. Als je deze oefening vaker doet zul je merken dat het steeds makkelijker gaat. Ook merk je dat je minder snel uit balans wordt gehaald door de dingen die om je heen gebeuren.

Een Kaya massage kan je natuurlijk ook verder helpen om te gronden en ik kan je nog vele andere oefeningen en tips geven om te aarden.

Wees welkom.

Weer in balans

Door aanraken weer in balans. Aangeraakt worden is een basisbehoefte van de mens. Het is in onze westerse cultuur echter niet de gewoonste zaak van de wereld en wordt vaak als ongewenst gezien. In onze wereld van stress en afstandelijkheid komt er steeds meer behoefte aan “gediplomeerde aanrakers” die zorgvuldig, integer, vol mededogen vanuit een open hart en vol overgave masseren.

Een Kaya Massage heeft als voornaamste doel mensen lichamelijk en geestelijk te ontspannen, overtollige stress te verwijderen en blokkades te verminderen. Hierdoor kan de vitale lichaamsenergie opnieuw vrijer stromen en komt het dwangmatige denken tot rust. Er ontstaat meer harmonie tussen lichaam, geest en ziel, wat een sterk algemeen helende werking met zich meebrengt.

Ook kan een Kaya Massage mensen bewuster maken van hun lichaam als bron van genot en welbehagen waardoor het tegemoet komt aan de fundamentele menselijke behoefte om warm en liefdevol aangeraakt en gekoesterd te worden. In een oase van rust wordt men van top tot teen en met hart en ziel verwend.

Een Kaya Massage is geen psychotherapeutische methode, toch kan het letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug geven wanneer mensen wat emotioneel zijn of tegen het overspannen aan zijn. Het kan ook het vrijkomen van geblokkeerde gevoelens of gedachten vergemakkelijken. Het zorgt ervoor dat het gespannen spier- en zenuwstelsel ontspant. Wees welkom

Ontspan je maar….

Ontspan je maar, makkelijk gezegd!

We hebben ontspanning nodig om lichaam en geest te laten herstellen van inspanning. Krijgt je lichaam en geest niet de tijd om bij te komen, dan stapelt de spanning en vermoeidheid zich op. Tot het teveel wordt. Je kunt veel meer aan, als je tussendoor ontspant. Je gaat gemakkelijker om met stress, werk en eisen en verwachtingen.

Als op je het werk de druk hoog is en je het heel druk hebt, kunnen ontspanning en rust een ongrijpbaar doel lijken. Het is wel gewenst, maar ook onmogelijk om daar tijd voor te nemen. In zo’n situatie vergen rust nemen en rustig worden oefening, door even tijd voor jezelf te nemen.

Vaak zijn we one niet (meer) bewust dat we voortdurend te gespannen zijn. We zijn niet anders gewend dan dat ons lichaam wat stijf voelt en dat we misschien maagpijn of rugklachten hebben of moe opstaan. Vaak koppelen we onze klachten niet aan die situatie en stress.

Met spanningsklachten loop je het risico in een vicieuze cirkel terecht te komen. Door de klachten ga je je waarschijnlijk zorgen maken of ergeren. Want ziek worden, vermoeidheid of pijn voelen komt nu even niet handig uit…… De stress neemt weer toe. En de klachten verergeren. In deze neerwaartse spiraal versterken stress, lichamelijke klachten en je reactie daarop elkaar.

Voor de één is ontspanning uitgaan met vrienden, voor de ander is het met een goed boek op de bank zitten. Weer een ander kan niet zonder zijn sport. Wat bijna iedereen heerlijk vind is een massage! Lees er alles over op mijn website hoe ik je kan laten ontspannen. www.kaya-massages.nl