Schaamte bij mannen.

Meer dan de helft van de mannen heeft moeite zich bloot te geven tijdens de eerste vrijpartij met een andere man. Ze maken zich vooral zorgen over hun bedprestaties of voor hun naaktheid……….
Een onderzoek van een online magazine geeft dit aan. Men kwam tot de conclusie dat 22% van de ondervraagden mannen zich schaamt toen ze voor de 1e keer seks hadden met hun partner. Met deze schaamtegevoelens heeft tweederde het moeilijk om zich te laten gaan de eerste keren. Bij mannen gaf 12% aan te willen vrijen met het licht uit.
 
Wat zijn dan de 10 meeste redenen tot schaamte bij mannen:
    1. veel te vroeg klaarkomen
    2. de partner niet tot een orgasme laten komen
    3. geen goede erectie krijgen
    4. naakt niet aantrekkelijk zijn
    5. geen goede minnaar gevonden worden
    6. met moeite klaar kunnen komen
    7. een te kleine penis hebben
    8. helemaal niet kunnen klaarkomen
    9. per ongeluk een wind laten
    10. vrezen dat hij niet lekker ruikt
 
Veel mannen die ik ontmoet hebben een dusdanig laag lichaamszelfbeeld dat dit een belemmering kan vormen voor het genieten van seks en dan met name het ongeremd genieten van seks. Het hebben van seks met je partner is voor bijna iedereen een behoefte en lust waar je gewoon aan mag toegeven zonder er over te oordelen.
 
Kaya Massages en Coaching kan je misschien verder helpen op dit pad als je je hier in herkent. Wellicht kan ik je naar bovengenoemde redenen anders laten kijken of je lichaamszelfbeeld anders kan laten beleven.
Wees welkom.

The big five

The Big five wordt vaak genoemd als men over de grootste dieren praat. Maar het is ook een onderdeel van de persoonlijkheidstheorie en geeft vijf dimensies weer waarmee het karakter, ofwel beter je persoonlijkheid beschreven kan worden door van elk van die dimensies aan te geven of die meer of minder van toepassing is op die persoon

1 Extraversie tegenover introversie
2 Mildheid tegenover bazigheid
3 Ordelijkheid tegenover wanordelijkheid
4 Emotionele stabiliteit tegenover emotionele instabiliteit
5 Autonoom intellectuele autonomie tegenover niet-autonoom

Na een Kaya Tantra massage probeer ik altijd weer te geven hoe ik de sessie heb ervaren. Zo kan het misschien duidelijk worden wat je het meest hierin herkent, maar wat kun je er mee? Het kunnen misschien de eerste stappen zijn om jezelf nog beter te leren kennen, nog meer van jezelf te houden en bewuster aanwezig zijn, waar met wie of wat dat dan ook is.

Introvert zijn is een begrip wat werd gebruikt door Sigmond Freud om zijn theorie over je libido uit te leggen. Vervolgens heeft Carl Jung ook de term extravert samen met introvert tot de kern van zijn persoonlijkheidstypologie gemaakt. Het zijn bewustzijnsinstellingen.

Introvert zijn, je ervaart de wereld door een filter van innerlijke beleving en je stemt hier je handelen op af. In mijn massages probeer ik energie op te wekken. Bij een introverte instelling is de energie naar binnen gericht, je eigen gevoelens en gedachten. Een introvert persoon zal alles beter doordenken, verwerken informatie intern en als ze deze geordend hebben laten ze van zich spreken. Deze persoon denkt goed na voor het wat zegt, passend hierbij is langzamer spreken doordat het preciezer kan communiceren. Vaal zijn het rustige types, weloverwogen en voelen zich vaak niet prettig bij onbekend gezelschap. Ze zijn liever alleen dan in een groep.
Enkele kernwoorden zijn: bescheiden, geduldig, kan goed luisteren, zorgvuldig, toegewijd.
Waar moeite mee hebben: aarzelend, passief, afstandelijk, te kritisch, onzichtbaar.

Extravert zijn, je ervaart de buitenwereld als maatstaf in al je beslissingen en doen en laten. Hierdoor krijgen ze energie uit de oriëntatie op de buitenwereld en de interactie met anderen. Een extravert persoon praat graag over wat hem/haar bezig houdt, door veel te praten ordenen ze hun gedachten. Deze personen verwerken meestal hun informatie op een globalere manier, hierdoor is hun kijk naar de wereld wat meer gebaseerd op interpretatie. Meestal zijn ze in alles sneller, reageren eerder maar nemen het minder nauw met de feiten. Vaak is een verhaal wat men verteld heel abstract en vermengd met hun eigen interpretatie. Zij vinden het fijner om met andere mensen te zijn dan alleen.
Enkele kernwoorden zijn: energiek, enthousiast, makkelijke prater, zelfverzekerd, direct.
Waar moeite mee hebben:fanatiek, opdringerig, slecht luisteren, onrustig, wispelturig.

Wees welkom om de eerste stappen de nemen.

Terug in de tijd: Alfred Kinsey

Terug in de tijd: Alfred Kinsey

1948: Alfred Kinsey publiceerde het seksuele gedrag in de man (Sexual behaviour in the human male). Deze oorspronkelijke Kinsey-rapporten werden meer dan 750.000 keer verkocht en vertaald in dertien talen.
Dit boek kan worden beschouwd als één van de succesvolste en invloedrijkste wetenschappelijke publicaties van de 20e eeuw. Zijn rapporten kunnen geassocieerd worden met een verandering van de publieke houding met betrekking tot seksualiteit, waarin taboes en misvattingen werden doorbroken. Of zij een aanzet of een uitingsvorm waren van de seksuele revolutie van de jaren 60, is een kwestie van speculatie en discussie.
Kinsey was getrouwd, zijn vrouw maar ook hij zelf sliep met andere mannen en vrouwen. Kinsey was biseksueel en ook uitermate masochistisch. Zijn seksuele lust ging gepaard met pijn.
Enkele opzienbarende bevindingen in die tijd waren: (Amerika)
• bijna 46% van de mannen heeft wel eens seksueel gereageerd op personen van beide seksen in het verloop van hun volwassen leven en 37% heeft wel eens een homoseksuele ervaring gehad.
• 10% van de onderzochte mannen waren min of meer exclusief homoseksueel, gedurende ten minste drie jaar van hun leven tussen de leeftijd van 16 en 55.
• 22% van de mannen heeft wel eens erotisch gereageerd op sadomasochistische verhalen.

1997: Deze resultaten zijn methodologisch sterk bekritiseerd, met name omdat de onderzochte populatie niet representatief zou zijn voor de hele Amerikaanse bevolking, maar hebben de aanzet gegeven tot verder onderzoek en een realistische benadering van menselijk seksueel gedrag. Latere herberekeningen van de gegevens, waarbij de onzuiverheden weggelaten werden, vonden slechts kleine aanpassingen in de resultaten, waardoor deze grotendeels overeind blijven staan.

2017 : Ik wil graag alle mannen welkom heten. Het gaat er niet om wie of wat je bent, je wordt door mij niet in een hokje gestopt dat lijkt de maatschappij wel te doen. Wil je uit je hokje van gebonden, getrouwd, homo, hetero, biseksueel zijn of welk hokje dan ook stappen? Wil je gewoon weer man zijn en je zo voelen, dan nodig ik je uit voor een Kaya Awakening of Tantra massage.

Gronden of aarden

Gronden of aarden betekent bewust zijn van je energie, waardoor jouw lichaamsbewustzijn toeneemt. Het zet je letterlijk en figuurlijk stevig met beide benen op de grond; het geeft je een gevoel van veiligheid, stabiliteit, rust, vertrouwen en levenskracht. Vooral als je een persoon bent die “ in zijn hoofd leeft” zal je dit bewust beleven. Het haalt je in het hier en nu en stimuleert bewust-zijn en aandachtig leven. Het kan je misschien beschermen tegen negatieve energie en helpt je los te laten wat je niet meer nodig hebt. Een geaard persoon reageert vaak rustiger op externe prikkels en is alerter in onverwachte situaties.

Er zijn natuurlijk zoveel oefeningen te bedenken om te gronden. Wat als eerste belangrijk is dat je bewust bent hoe je op de grond staat. Ga eens met blote voeten staan en maak bewust contact met de vloer en laat je gedachte erheen gaan. Als je wordt afgeleid door andere gedachten ga je weer met je aandacht naar je adem en daarna weer naar je voeten. Als je deze oefening vaker doet zul je merken dat het steeds makkelijker gaat. Ook merk je dat je minder snel uit balans wordt gehaald door de dingen die om je heen gebeuren.

Een Kaya massage kan je natuurlijk ook verder helpen om te gronden en ik kan je nog vele andere oefeningen en tips geven om te aarden.

Wees welkom.

Weer in balans

Door aanraken weer in balans. Aangeraakt worden is een basisbehoefte van de mens. Het is in onze westerse cultuur echter niet de gewoonste zaak van de wereld en wordt vaak als ongewenst gezien. In onze wereld van stress en afstandelijkheid komt er steeds meer behoefte aan “gediplomeerde aanrakers” die zorgvuldig, integer, vol mededogen vanuit een open hart en vol overgave masseren.

Een Kaya Massage heeft als voornaamste doel mensen lichamelijk en geestelijk te ontspannen, overtollige stress te verwijderen en blokkades te verminderen. Hierdoor kan de vitale lichaamsenergie opnieuw vrijer stromen en komt het dwangmatige denken tot rust. Er ontstaat meer harmonie tussen lichaam, geest en ziel, wat een sterk algemeen helende werking met zich meebrengt.

Ook kan een Kaya Massage mensen bewuster maken van hun lichaam als bron van genot en welbehagen waardoor het tegemoet komt aan de fundamentele menselijke behoefte om warm en liefdevol aangeraakt en gekoesterd te worden. In een oase van rust wordt men van top tot teen en met hart en ziel verwend.

Een Kaya Massage is geen psychotherapeutische methode, toch kan het letterlijk en figuurlijk een steuntje in de rug geven wanneer mensen wat emotioneel zijn of tegen het overspannen aan zijn. Het kan ook het vrijkomen van geblokkeerde gevoelens of gedachten vergemakkelijken. Het zorgt ervoor dat het gespannen spier- en zenuwstelsel ontspant. Wees welkom

Ontspan je maar….

Ontspan je maar, makkelijk gezegd!

We hebben ontspanning nodig om lichaam en geest te laten herstellen van inspanning. Krijgt je lichaam en geest niet de tijd om bij te komen, dan stapelt de spanning en vermoeidheid zich op. Tot het teveel wordt. Je kunt veel meer aan, als je tussendoor ontspant. Je gaat gemakkelijker om met stress, werk en eisen en verwachtingen.

Als op je het werk de druk hoog is en je het heel druk hebt, kunnen ontspanning en rust een ongrijpbaar doel lijken. Het is wel gewenst, maar ook onmogelijk om daar tijd voor te nemen. In zo’n situatie vergen rust nemen en rustig worden oefening, door even tijd voor jezelf te nemen.

Vaak zijn we one niet (meer) bewust dat we voortdurend te gespannen zijn. We zijn niet anders gewend dan dat ons lichaam wat stijf voelt en dat we misschien maagpijn of rugklachten hebben of moe opstaan. Vaak koppelen we onze klachten niet aan die situatie en stress.

Met spanningsklachten loop je het risico in een vicieuze cirkel terecht te komen. Door de klachten ga je je waarschijnlijk zorgen maken of ergeren. Want ziek worden, vermoeidheid of pijn voelen komt nu even niet handig uit…… De stress neemt weer toe. En de klachten verergeren. In deze neerwaartse spiraal versterken stress, lichamelijke klachten en je reactie daarop elkaar.

Voor de één is ontspanning uitgaan met vrienden, voor de ander is het met een goed boek op de bank zitten. Weer een ander kan niet zonder zijn sport. Wat bijna iedereen heerlijk vind is een massage! Lees er alles over op mijn website hoe ik je kan laten ontspannen. www.kaya-massages.nl

Introvert of Extravert?

Het begrip ‘introvert’ is oorspronkelijk door Sigmund Freud in zijn theorie over het libido gebruikt. Daarna heeft Carl Jung de beide termen introvert en extravert (Duits: introvertiert en extravertiert) tot de kern van zijn persoonlijkheidstypologie gemaakt. Introversie is niet simpelweg verlegenheid. Extraverten krijgen energie van gezelschap. Introverten kunnen zich vaak sociaal soepel, zelfs oprecht uitbundig gedragen maar het kost hen meer moeite en energie.

Introvert en extravert zijn bewustzijnsinstellingen.
Een introvert mens ervaart de wereld door het filter van zijn innerlijke beleving en stemt hier vervolgens zijn handelen op af. Bij een introverte instelling is de energie naar binnen gericht, op de eigen gedachten en gevoelens. Introverte mensen halen energie uit zichzelf door zich te richten op de innerlijke beleving en overweging. Door reflectie op ideeën die ze hebben of aangereikt krijgen, te doordenken krijgen ze innerlijke energie. Introverte mensen verwerken de informatie intern en pas wanneer ze hun gedachten intern geordend hebben laten ze van zich spreken. Introverte mensen verwerken precies en gefocust informatie, wat zich uit in meer beschrijvende, concrete taal. Een introvert persoon denkt goed na voor hij of zij iets zegt. Dit past ook bij het langzamer spreken, het vaker pauzes laten vallen en het preciezer formuleren en objectieve en accurate beschrijvingen. Introvertere mensen gebruiken minder adjectieven (Hij is emotioneel) en meer beschrijvende actiewerkwoorden en de waarneming (Hij huilt). Introverte mensen zijn rustige types, weloverwogen, beschouwelijk en voelen zich in onbekend gezelschap niet gauw thuis. Zij zijn liever alleen dan in een groep. Kwaliteiten zijn: Rustig, Bescheiden, Bedachtzaam, Doorzetter, Geduldig, Zorgvuldig, Kan goed luisteren, Gedisciplineerd, Toegewijd, Kan goed analyseren. Valkuilen zijn: Aarzelend, Onzichtbaar, Traag, Koppig, Passief, Pietluttig, Gesloten, Star, Afstandelijk, Te kritisch.

Subassertiviteit en introvert zijn verschillende begrippen, maar worden in de praktijk vaak ten onrechte als hetzelfde gezien.
Voor een extravert mens is de buitenwereld de maatstaf voor wat hij ervaart, besluit en doet. Bij een extraverte instelling is de energie naar buiten gericht, op mensen, activiteiten en dingen. Extraverte mensen krijgen, door hun oriëntatie op de buitenwereld, energie uit interactie met anderen. Extraverte mensen praten over wat ze bezig houdt, door te praten ordenen ze hun gedachten. Extraverte mensen verwerken informatie op een globalere manier. De lossere manier van naar de wereld kijken hangt samen met een grotere mate van interpretatie. Extraverte mensen zijn sneller en reageren gevat in een gesprek en schrijven meeslepend, maar ze nemen het minder nauw met de feiten. Extraverte mensen gebruiken vaak abstractere woorden en eigen interpretatie en relatief meer adjectieven om gedrag te omschrijven en minder concrete beschrijvende actiewerkwoorden. Extraverte mensen zijn energiek, enthousiast, actie-gericht, spraakzaam en assertief. Zij vinden het fijner om met andere mensen samen te zijn dan om alleen te zijn. Kwaliteiten zijn; Enthousiast, Openhartig, Spontaan, Direct, Makkelijke Prater, Speels, Levendig, Zelfverzekerd, Daadkrachtig, Initiatiefrijk. Valkuilen zijn: Fanatiek, Loslippig, Opdringerig, Bot, Slecht luisterend, Oppervlakkig, Onrustig, Arrogant, Drammerig, Wispelturig.

De meeste mensen hebben zowel extraverte als introverte trekken, afhankelijk van de situatie en het gezelschap waarin zij verkeren, hun gezondheid, hun algemeen energieniveau en hun leeftijd. Daarom wordt in de persoonlijkheidspsychologie meestal van een glijdende schaal (of dimensie) gesproken met twee polen, introvert en extravert. Mensen kunnen dan ingedeeld worden naar hun positie op die schaal, in bepaalde situaties, op bepaalde leeftijden enz. De Engelse psycholoog Hans Eysenck erkende in zijn persoonlijkheidstheorie slechts drie hoofddimensies: introversie-extraversie, (de mate van) neuroticisme en psychoticisme. In de moderne persoonlijkheidstheorie van de Big five is introversie-extraversie een van de vijf hoofddimensies.

Introvert of Extravert?

Huidhonger

De term huidhonger is ontstaan bij gebrek aan of verlangen naar huidcontact. Als je een relatie hebt en zit je in een relationele ruzie, dan is het laatste waar je behoefte aan hebt is aangeraakt te worden. Huidcontact kan ook dan heftige emoties oproepen. Als je verkikkerd op iemand bent, dan is alles wat je wilt is aanraakt worden door die persoon. De kracht van de aanraking is dan intens. Je wilt niets liever dan die ander aanraken, voelen en dichtbij je hebben.

Ook zijn er veel mensen die aanrakingen vaak eng vinden. Aanraken kan intiem zijn en intimiteit is alleen toegestaan volgens bepaalde codes. Zo zijn er ongeschreven afspraken over welke aanrakingen bij welke gelegenheden gepast zijn: het zijn de omgangsvormen die we allemaal kennen. De meeste mensen voelen intuïtief aan hoe dat lichaamscontact ‘hoort’ te voelen. Zo kennen we de groetende handdruk, een speels kieteltje, een vriendschappelijk klopje, een koesterende knuffel, een bestraffende tik, een helende handoplegging, een verleidende kus of een ondersteunende omhelzing. Al die aanrakingen hebben een algemeen aanvaarde duur of intensiteit. Zodra daarvan wordt afgeweken (te klef, te veel, te heftig of te lang) dan krijgen we er een ander gevoel bij.

Er zijn gelukkig ook omgangsvormen ontwikkeld waarbij de afspraak is dat we ons daar zonder risico volledig aan kunnen overgeven. Zo is een Kaya Awakening of Tantra massage een vrij intieme aanraking, maar de intuïtie van een goede masseur zorgt ervoor dat we hem met een gerust hart aan onze huid en lichaam kunnen laten zitten, zonder dat dit tot opgedrongen situaties of verkrampte spieren door schaamte zal leiden. Je kunt en mag gewoon jezelf zijn in alles wat er is. Wees welkom www.kaya-massages.nl