Relax en in balans, maar hoe?

Alles om ons heen wordt gevormd vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ruimte. Deze elementen staan onderling met elkaar in verbinding. Waar we ook naar verlangen in het leven – gezondheid, rijkdom, succes, een mooie en gezonde leefomgeving, spirituele ontwikkeling ze zijn er altijd. Welke voel jij het meest?

Aarde – FYSIEK – gewaarwordingtype; ik doe.
Dit type vertelt ons dat iets bestaat. Er bestaat een sterke verbondenheid met materie en met de aarde, en met gronding. Heel zintuiglijk ingesteld, ziet, ruikt, proeft de wereld om zich heen. Een sterk, zorgzaam en beschermend type.

Water – EMOTIONEEL – gevoelstype; ik voel.
Dit type vertelt ons of iets wel of niet aangenaam is en onderscheidt de wereld in gevoelsmatig prettig of onprettig. Vaak mediamiek begaafd, en heeft mystieke interesse. Sterk gericht op de gevoelswaarde.

Vuur – SPIRITUEEL – Intuïtief type; ik wil.
Dit type vertelt ons waar iets vandaan komt en waar het heengaat (beweging). Gaat daarbij af op innerlijke weten en de ingeving. Is vaak zelfbewust, soms trots. Streeft naar intensiteit en waarde.

Lucht – MENTAAL – denktype; ik denk.
Dit type vertelt ons wat iets is, heel rationeel en intellectueel. Kan goed differentiëren, afstand nemen en patronen waarnemen. Scherpzinnig en soms wat koel en/of afstandelijk.

Ruimte –
Het vijfde element wordt gezien als het element dat om alles heen en door alles heen aanwezig is. Het is een soort brug tussen de elementen onderling, maar ook tussen het aardebewustzijn en het hogere bewustzijn.

Zelfvertrouwen

Zelfvertrouwen is, zoals het woord al zegt, het vertrouwen dat je in jezelf hebt. Het komt van binnenuit en komt voort uit de gedachten die je over jezelf hebt en de normen die je aan anderen stelt. Je gedrag komt voort uit gevoelens, je gevoelens komen voort uit gedachten. Deze gevoelens zelf zijn heel moeilijk beïnvloedbaar, maar de gedachten kun je sturen. Zo kun je dus je gevoel en gedrag beïnvloeden, met als resultaat meer zelfvertrouwen!

Zelfvertrouwen ontwikkelt zich in de kinderjaren. Naast iemands persoonlijkheid is de sociale omgeving erg belangrijk bij de ontwikkeling van je zelfvertrouwen. Wanneer je bijvoorbeeld erg beschermd opgevoed bent, kan het zijn dat je niet geleerd hebt om een eigen mening te vormen of zelf dingen te ondernemen.

Zelfvertrouwen neemt af omdat het misschien is ontstaan omdat je vroeger gepest bent of heb je misschien vervelende ongewenste intimiteiten beleefd. Op latere leeftijd ga je meer aan jezelf twijfelen en je gaat zo meer dingen uit de weg. Een negatieve spiraal kan het gevolg zijn en je zelfvertrouwen neemt nog meer af.

Zelfvertrouwen kan lastiger worden naarmate je ouder wordt en kan zich uiten in je gedrag. Je durft nog maar weinig initiatief te nemen of iets “niet” te zeggen, omdat je bang bent dat een ander er wat van vindt. Zo behaal je dus niet de benodigde successen, en blijft de positieve bevestiging uit. Je lijkt gevoeliger te worden wanneer mensen in je omgeving kritiek hebben geleverd op je gedrag of prestaties.

Zelfvertrouwen en masseren? Het lijkt misschien niet te combineren, maar je lichaam weer voelen, uit je hoofd en in je lichaam is de eerste stap. Daarna mag je energie weer stromen en deze mag je omarmen. Met extra coaching, om het issue in je leven te vinden, kan ik je ondersteunen en deze negatieve spiraal weer om te buigen naar een sterke persoonlijkheid vol zelfvertrouwen. Je innerlijke zelf.

Knop omzetten – Change your mindset

Ineens is het er dan, een drukke tijd. Wat dan belangrijk is om te beseffen dat je niet altijd tijd hebt voor je eigen emoties. Je mist ook ineens het gevoel, wat zal ik vandaag eens doen? Je wordt gedreven door je agenda.


Je emoties en issues die je voelde zijn dan niet weg, ze worden gewoon opgespaard. Ook stressvolle of lastige situatie kun je ineens aan, je zet letterlijk even de knop om. Daardoor voel en beleef je je emoties en issues even niet. Weet dat na deze periode als de rust en ruimte er weer is, ze keihard terug slaan.


Als je duidelijk voor jezelf je eigen emoties en issues weet of herkent, komt die klap niet aan. Als je agenda weer leeg is, ben je voorbereid op wat je lichaam je dan laat voelen. Ik spreek uit eigen ervaring, wil je hier beter mee omgaan, wees dan welkom.

Aanraken…oftewel huidhonger.

Door aanraken weer in balans. 
Back in balance by touching.
————————————————–
Aangeraakt worden is een basisbehoefte van de mens. Het is in deze “niet aanraaktijd” dus een groot gemis, we hebben het dan over huidhonger. Het lichaam verlangt ernaar om zacht of stevig maar in ieder geval liefdevol aangeraakt te worden. Omarmt te worden en volledig in overgave te komen, hiermee wordt huidhonger gestild. 
In de nieuwe wereld die voor ons ligt, nog steeds vol stress en meer afstandelijkheid hoop ik op een grote behoefte aan “gediplomeerde aanrakers” Deze zullen zorgvuldig, integer, vol mededogen vanuit de juiste intentie deze liefdevolle massages aanbieden en de huidhonger stillen.

Mijn Kaya massages hebben ook als doel je lichamelijk en geestelijk te laten ontspannen. Het kan zijn dat je ook weer vertrouwen in aanraken en nabijheid van andere mensen moet krijgen.

Het gaat dus, zoals altijd in mijn werk, om veiligheid en vertrouwen. Hierdoor kan de mooie lichaamsenergie weer vrijer stromen en komt het dwangmatige denken tot rust. Er ontstaat meer harmonie tussen lichaam, geest en ziel, wat een relaxte en helende werking met zich meebrengt. In een oase van rust van top tot teen aangeraakt worden

Zelfdoding – Suicide

Geen eenvoudig onderwerp dit keer. Afgelopen tijd wordt hier veel aandacht aan besteed, de cijfers vertellen dat er momenteel steeds meer gevallen zijn van zelfdoding, oftewel suïcide.

Weten we eigenlijk genoeg van de situatie van die ander. Soms is het best moeilijk om de hulpvraag achter suïcidaal gedrag te herkennen. Suïcide is eigenlijk een ziekte en daardoor een uiting van lijden. Een suïcidaal persoon zoekt naar een manier om zijn pijn niet meer te voelen. Depressie, schizofrenie en zware burn-outs kunnen ook suïcidale neigingen veroorzaken. Suïcide kan ook erfelijk zijn.

Vaak lijkt het voor iemand de enige uitweg om uit een onleefbare wereld te stappen. Dit gedrag kan aangeleerd zijn, om maar niet te voelen. Het lijkt dat suïcide de drempel verlaagt om zo al je problemen op te lossen. Onderzoeken zeggen dat naar schatting driekwart van de suïcideplegers geen doodswens heeft, maar niet langer de pijn wil voelen. 

Toch heeft een groot deel van de mensen die door zelfdoding om het leven kwam, al eerder een poging gedaan. Iemand die dus meerdere pogingen heeft ondernomen, is vaak makkelijker in de volgende pogingen, helaas dus met succes.

Het blijkt ook dat de meeste mensen het toch vooraf bekend maken. Feit is dat men er dus best over wil praten maar vaak niet durft, uit onbegrip of bang voor welk oordeel dan ook. Door de doodswens ter sprake te brengen, hoopt hij/zij dat iemand aan de bel trekt. Het bespreken van suïcidaal gedrag is dus cruciaal.

Een suïcidaal persoon maakt vooraf een proces door van gedachte naar daad. Als er dan een moment komt van onbegrip en weer vast lopen, wordt er weer een poging gedaan. Dit suïcidale gedrag zorgt elke keer voor een drempelverlaging naar de volgende stap.

Kijk eens verder in je eigen vrienden / kennissen of familie omgeving naar deze signalen. Ik heb logisch altijd een luisterend oor, samen kijken we of de kern te vinden is. Achter mij staan meer professionele hulpverleners mocht dat nodig zijn voor verdere stappen.