Etische code Tantra

Kaya Massages en Coaching onderschrijft de ethische code van het platform TantraWijzer die zich inzet voor de bevordering van Tantra en tantra-geïnspireerd werk in Nederland.

Het professioneel omgaan met de vormen van contact die bij dit werk komen kijken, vraagt een hoge mate van verantwoordelijkheid en ethisch bewustzijn. Deze ethische gedragscode heeft als doel dit ethisch bewustzijn te verwoorden en een uitgangspunt te zijn voor gesprek wanneer er vragen opkomen rondom het ethisch handelen van een tantra professional. Daarnaast biedt ze helderheid aan cliënten of deelnemers over ethisch handelen binnen Tantra.

De code is zodanig opgesteld dat ze kaders biedt waarbinnen tantra-geïnspireerd werk kan worden uitgevoerd, en tegelijk voldoende ruimte laat voor de verscheidenheid in benadering en aanbod van individuele professionals.

Tantrawijzer