Kaya Hug and Wrap sessie

De Kaya Hug and Wrap session is niet direct een massage sessie. Het is wel een bewuste aanraking van je lichaam, dit door middel van omhelzingen en intense aanraking van onze lichamen. De sessie eindigt met een wrapping, je wordt heerlijk warm ingepakt en je krijgt alle tijd om de totale ontspanning te beleven.

Wanneer je anders wordt aangeraakt zet dat processen in werking die niet alleen goed voelen maar ook verandering brengen. Veel mannen missen liefdevolle aanrakingen, geborgenheid, intimiteit en ondervinden hier hinder van. Vaak zelfs zonder dat ze weten wat de oorzaak van die hinder is. Een deel van deze aanraking noemen we ‘huidhonger’.

Huidhonger krijg je bij gebrek aan of verlangen naar huidcontact. Aanraken is een levensbehoefte en even basaal als eten en drinken. Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat de meeste mensen die als baby of kleuter niet voldoende door hun ouders werden geknuffeld, gestreeld en omarmd later een slechtere lichamelijke weerstand hebben. Huidcontact stimuleert de zenuwuiteinden, die op hun beurt signalen zenden naar de hersenen en daar wordt vervolgens van alles in gang gezet en aanmaken van stoffen die we nodig hebben om ons goed te voelen. 

Daarnaast is geborgenheid een belangrijk gevoel dat bijdraagt aan een goede gemoedstoestand en positieve energie. Door een gebrek aan geborgenheid, en dus het gevoel van veiligheid, kan men zich onprettig en onwelkom gaan voelen. Dit onprettige gevoel kan ontstaan wanneer men buitengesloten wordt van sociale activiteiten of sociale groepen. Een gebrek aan geborgenheid kan in je latere leven moeilijkheden veroorzaken. Zo hebben mensen die vroeger een gebrek aan geborgenheid gekend hebben nu misschien problemen met het onderhouden van relaties. Wanneer zich situatie met geborgenheid voordat, proberen zij zich eraan vast te klampen en onder controle te houden.

Een Kaya Hug and Wrap sessie heeft als doel om je te laten beleven of je hier misschien mee worstelt of wil je gewoon liefdevolle aandacht en aanraking. Wees dan welkom, kom het ervaren, beleven en ontdekken.