Relax en in balans, maar hoe?

Alles om ons heen wordt gevormd vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ruimte. Deze elementen staan onderling met elkaar in verbinding. Waar we ook naar verlangen in het leven – gezondheid, rijkdom, succes, een mooie en gezonde leefomgeving, spirituele ontwikkeling ze zijn er altijd. Welke voel jij het meest?

Aarde – FYSIEK – gewaarwordingtype; ik doe.
Dit type vertelt ons dat iets bestaat. Er bestaat een sterke verbondenheid met materie en met de aarde, en met gronding. Heel zintuiglijk ingesteld, ziet, ruikt, proeft de wereld om zich heen. Een sterk, zorgzaam en beschermend type.

Water – EMOTIONEEL – gevoelstype; ik voel.
Dit type vertelt ons of iets wel of niet aangenaam is en onderscheidt de wereld in gevoelsmatig prettig of onprettig. Vaak mediamiek begaafd, en heeft mystieke interesse. Sterk gericht op de gevoelswaarde.

Vuur – SPIRITUEEL – Intuïtief type; ik wil.
Dit type vertelt ons waar iets vandaan komt en waar het heengaat (beweging). Gaat daarbij af op innerlijke weten en de ingeving. Is vaak zelfbewust, soms trots. Streeft naar intensiteit en waarde.

Lucht – MENTAAL – denktype; ik denk.
Dit type vertelt ons wat iets is, heel rationeel en intellectueel. Kan goed differentiëren, afstand nemen en patronen waarnemen. Scherpzinnig en soms wat koel en/of afstandelijk.

Ruimte –
Het vijfde element wordt gezien als het element dat om alles heen en door alles heen aanwezig is. Het is een soort brug tussen de elementen onderling, maar ook tussen het aardebewustzijn en het hogere bewustzijn.

Geef een antwoord