Fotoshoot

Yesterday I had a shooting with one of my favorite photographers. I follow him for years now and he is a inspiration for me. Thanks for the nice work @sebastian_luty_photography.

https://www.facebook.com/sebastianluty.photography/

——————————–
More inspiration.

HIV vrij Nederland.

Nederland koploper in einde aan HIV.

Nederland is goed op weg om als één van de eerste landen in de wereld de hiv-epidemie voorgoed te stoppen. Het aantal nieuwe hiv-diagnoses in Nederland daalt opnieuw, van 750 in 2017 naar 664 in 2018. De uitdaging zit nu nog in betere preventie van hiv en in het vinden van onopgemerkte infecties. 

11 november 2019
Vandaag publiceerde Stichting Hiv Monitoring de cijfers over 2018. Aandachtspunten zijn vooral het sneller vinden van nieuwe hiv-infecties onder mannen die seks hebben met mannen en het vinden van die mensen die al langer een hiv-infectie hebben, maar het zelf niet weten.

Slimmer en efficiënter

”We moeten slimmer en efficiënter aan het werk,” zegt Mark Vermeulen, directeur van Aidsfonds – Soa Aids Nederland. “Dat betekent verschillende acties per regio, beter maatwerk om de juiste mensen te bereiken op de juiste plekken en het aanpakken van het stigma op hiv. Alleen dan kunnen we de hiv-epidemie in Nederland stoppen. De nieuwe cijfers laten in elk geval zien dat we in Nederland een uitstekende uitgangspositie hebben om het eerste land ter wereld te worden met 0 nieuwe hiv-infecties”.

Nederland loopt voorop

Er zijn naar schatting 23.300 mensen met hiv in Nederland, volgens de Stichting Hiv Monitoring Daarvan weet 92% dat ze hiv hebben en van hen is 93% gestart met een hiv-behandeling. Van de mensen die medicijnen nemen is bij 96% het virus succesvol onderdrukt. Dat laatste is belangrijk, omdat een onderdrukt virus niet alleen zorgt voor een goede levensverwachting, maar er ook voor zorgt dat mensen met hiv het virus niet langer kunnen overdragen.

Hiermee loopt Nederland voorop in het behalen van de door UNAIDS geformuleerde doelen voor het einde van aids in 2030. De doelen voor 2020 bereikte Nederland al in 2017.

Late diagnose

Stichting Hiv Monitoring schat wel dat ongeveer 1.900 mensen in Nederland nog niet weten dat ze hiv hebben.

Twee derde van de nieuwe hiv-diagnoses wordt gevonden bij mannen die seks hebben met mannen. Een op de drie van die mannen heeft al een ver gevorderde hiv-infectie op moment van diagnose en een beschadigd afweersysteem.

In Nederland overlijden ook nog steeds mensen aan aids, ongeveer 20 per jaar, door een té late hiv-diagnose.
(bron: Aids fonds)

Waarom post ik dit, omdat ook ik een aantal klanten met HIV heb in mijn praktijk. Natuurlijk kan men er met mij vrij over praten omdat sommigen er best mee worstelen. Het is voor mij geen enkel issue om deze mannen in mijn praktijk al mijn werk aan te bieden.

Nooit meer uitgesloten!

Gisteren was ik bij de presentatie van de expositie in Zwolle.
“Nooit meer uitgesloten”!

Een expositie van bijzonder gewone, LHBTIQ+ personen. Diversiteit is in grote delen van de Nederlandse samenleving geaccepteerd, maar niet overal. LHBTIQ+ personen kunnen nog steeds niet altijd en overal zichzelf zijn en in openheid leven. Het komt nog steeds voor dat zij worden uitgesloten. Acceptatie van LHBTIQ+ is nog steeds geen vanzelfsprekendheid. 

De tentoonstelling “Nooit meer uitgesloten” is een weergave van tien LHBTIQ+ personen die in of uit de omgeving van Zwolle komen. Van de afgebeelde personen is hun levensverhaal opgeschreven en deze is gebundeld in dit boekje. Met de beeldverhalen willen we een inkijkje geven dat iedereen bijzonder kan en mag zijn ook als je ouder wordt. 

Het boekje en de voorstelling vormen samen de basis voor de expositie “Nooit meer uitgesloten”. WAAR EN WANNEER TE ZIEN? De expositie reist langs diverse zorginstellingen en openbare ruimtes waar er aandacht wordt gevraagd voor de oudere LHBTIQ+ gemeenschap. Rondom deze expositie worden ook diverse voorlichtingsmomenten georganiseerd. Wilt u precies weten waar de tentoonstelling te bewonderen is en wanneer de voorlichtingsmomenten plaatsvinden? Kijk dan in de agenda hier onderaan deze pagina! Lees online alle 10 verhalen.

WWW.NOOITMEERUITGESLOTEN.NL

En nu ben ik het zat!!!

Steeds maar weer die onrust die op komt zetten, niet kunnen concentreren, nergens zin in hebben, alles waar je aan begint is maar voor even leuk. 

Steeds maar van links naar rechts rennen en uiteindelijk nog niet tevreden zijn of het gevoel hebben niets gepresteerd te hebben.

Steeds maar die spanning en onrust voelen in je lichaam, of voel je het niet in je lichaam maar zit het in je hoofd? 

Steeds de gedachten die met je op de loop gaan, ik wil zoveel, of is het misschien ik moet zoveel?

Kortom, ik schets hiermee een beeld die denk ik voor vele mannen herkenbaar is. 

Komt het het door de huidige snelle tijd, en door de druk die je denkt dat de maatschappij op je legt. 

Komt het doordat je de oorzaak van je spanning en onrust niet begrijpt,

waarom komt het steeds terug? 

Komt het omdat je misschien wel iemand anders wilt zijn, vind je mannen interessant? 

Komt het omdat je denkt dat die ander altijd beter en mooier is en dus meer succes heeft? 

Kortom, tijd om er eens aandacht aan te besteden, ik nodig je uit om eens te komen praten en je hart te luchten. Dat kan al in een intake/kennismakingsgesprek waarin we samen de volgende stap afstemmen. Of je besluit na dit gesprek van 45 minuten om nu nog geen stap te maken, ook dat is prima.

Vele mannen gingen je voor en hebben de eerste stap wel gezet, dat deden ze door het sturen van een e-mail naar info@kaya-massages.nl 

Tot slot, ik kan vele mogelijkheden bieden met combinaties van coaching en/of aanrakingen, stress ontladen oefeningen en/of verschillende massages. Alles aangepast aan jou wensen. Natuurlijk weet ik ook mijn grenzen en zal je advies geven en eventueel doorverwijzen naar iemand in mijn netwerk als de casus te specifiek is. 

Kadotip

Ben je nog op zoek naar een origineel Sinterklaas of Kerstkado?

Wel eens aan een massage kadobon gedacht?
Ik stuur ze gratis per post naar je op na overmaking per bank.
Waarde € 90,- of € 120,- mogelijk.

Stuur een e-mail voor verdere afhandeling.

Momenteel veel in het nieuws “prostaatkanker”

Momenteel veel in het nieuws “prostaatkanker”

Vaak begint het verhaal met een te hoge PSA-waarde in het bloed. PSA is een eiwit dat van nature in de prostaat wordt gemaakt. De prostaat is een klier die alleen bij mannen voorkomt, om de plasbuis heen ligt en die een groot deel van het sperma produceert. PSA komt ook voor in een lage concentratie in het bloed en is daarin te meten. 

Hoe nu verder bij een hoge PSA- waarde? Dat betekent niet meteen dat je prostaatkanker hebt. Ook als de prostaat te groot is, en dat is heel vaak de oorzaak van plasklachten, is het PSA te hoog. Ook een ontsteking van de prostaat geeft een verhoging van het PSA. PSA is dus eigenlijk niet alleen geschikt om te bepalen of iemand prostaatkanker heeft.
Een bezoek een specialist is de volgende stap, in dit geval een uroloog: een dokter die gespecialiseerd is in urinewegen, niet alleen in de prostaat, maar ook in blaas en nieren. In Nederland is de afspraak dat de uroloog nader onderzoek doet als het PSA boven een bepaalde waarde is gestegen.

Toch kun je een aantal andere klachten met de prostaat al voorkomen of beter mee omgaan. Wees welkom ik vertel het je graag en laat het je zien in een PC training of massage.

Ik heb een ander document voor je als je geïnteresseerd bent in de prostaat, hoe en wat. En wat ik kan betekenen bij andere klachten, PC training en/of massage technieken voor de prostaat.
Stuur even een e-mail naar info@kaya-massages.nl 
en ik stuur het je toe.

Schaal van Kinsey

De Kinsey-schaal van seksualiteit zijn we allemaal biseksueel?

Veel cognitief psychologen geloven dat de mens een duidelijke neiging heeft om de werkelijkheid op de meest eenvoudige manier waar te nemen en te interpreteren.

Volgens deze visie over onze geest, we willen dingen graag in goede en slechte classificeren, we beoordelen mensen heel snel tijdens de eerste minuten die we kennen, en we houden alleen rekening met de nuances in speciale gevallen, wanneer de situatie dit vereist.

Kinsey schaal: herformulering van onze seksuele geaardheid

Wanneer we de seksuele toestand van mensen beschouwen, beschouwen we twee categorieën: homoseksualiteit en heteroseksualiteit, die kunnen worden gecombineerd om biseksualiteit te vormen. Maar …in hoeverre deze manier om seksuele neigingen te classificeren, trouw is aan de realiteit? Is er zo’n duidelijke en duidelijke differentiatie tussen homoseksualiteit en heteroseksualiteit?

Een man riep Alfred Kinsey Hij brak deze dualistische opvatting van seksuele oriëntaties door een model voor te stellen volgens dewelke er veel tussenliggende gradaties zijn tussen heteroseksualiteit en homoseksualiteit. Dit gradualisme was belichaamd in wat nu bekend staat als Kinsey schaal.

Vragende dichotome seksualiteit

Van feminisme en genderstudies in verband met antropologie, het idee dat, historisch gezien, seksuele oriëntatie begrepen werd als iets dat begrijpelijk was vanuit twee posities: heteroseksualiteit en homoseksualiteit, de een is de ontkenning van de ander, wordt veel verdedigd. Deze twee seksuele opties zouden uitvindingen zijn, artefacten gecreëerd door de cultuur en niet ondersteund in de biologie.

In de eerste helft van de twintigste eeuw heeft bioloog en seksuoloog Alfred Kinsey echter ernstige verwondingen toegebracht aan deze dichotome opvatting van seksualiteit. De redenen? Gedurende 15 jaar voerde hij een uitgebreide studie uit die hem deed besluiten dat te concluderen de ideeën van homoseksueel, biseksueel en heteroseksueel zijn te gecorterd en beperkend.

Heel eenvoudig, de mensen die hij in zijn onderzoek opnam, pasten niet gemakkelijk in de patronen van heteroseksualiteit: de tussenliggende toestanden van seksuele geaardheid kwamen veel vaker voor dan verwacht. Dus, volgens Kinsey, is er een hele reeks van seksuele geaardheid, een schaal van verschillende gradaties gaande van pure heteroseksualiteit tot pure homoseksualiteit, die door verschillende tussencategorieën gaat.

Kortom, de Kinsey-schaal verbrijzelde de kwalitatieve classificatie om een kwantitatieve beschrijving in te voeren waarin dingen worden gemeten als de temperatuur wordt gemeten met een thermometer. Het idee is dat we kunnen allemaal een biseksueel deel hebben, min of meer voor de hand liggend, en dat, in plaats van het definiëren van onze identiteit, een eenvoudige voorkeur is met drempels of limieten niet altijd te duidelijk.

De geschiedenis van de Kinsey-schaal

Als deze opvatting over seksualiteit tegenwoordig provocerend is, je kunt je voorstellen wat de verdediging van de Kinsey-schaal betekende in de jaren 40 en 50. De studie, die was gebaseerd op duizenden vragenlijsten die werden doorgegeven aan een breed scala aan mannen en vrouwen, leverde een grote controverse op en wekte harde tegenstand van conservatieve instellingen. Maar juist dat maakte zijn ideeën snel over de wereld verspreid, en zijn geschriften en reflecties werden in vele talen vertaald.

Het zogenaamde Kinsey-rapport, verdeeld in de boeken Seksueel gedrag van de mens (1948) en seksueel gedrag van vrouwen (1953), gooide gegevens weg die op dat moment in twijfel trokken wat er bekend was over menselijke seksualiteit en de aard van geslacht..

Uit de informatie van 6.300 mannen en 5.940 vrouwen, Kinsey concludeerde dat pure heteroseksualiteit uiterst zeldzaam is, of direct, bijna niet bestaat, en dat het alleen moet worden opgevat als een abstract concept dat zou dienen om een schaal te bouwen met twee uitersten. Hetzelfde gebeurde met pure homoseksualiteit, hoewel dit idee om evidente redenen niet zo onaanvaardbaar was.

Dit betekende dat de mannelijke en vrouwelijke identiteit was geconstrueerd als onderdeel van een fictie, en dat veel gedrag dat als “afwijkend” werd beschouwd, in feite normaal was.

Hoe is deze schaal?

De schaal die is ontworpen door Kinsley heeft 7 niveaus van heteroseksualiteit voor homoseksualiteit, en het bevat de categorie waarin mensen die niet met seksualiteit experimenteren, zouden gaan.

Deze graden zijn de volgende:

0. Uitsluitend heteroseksueel

1. Voornamelijk heteroseksueel, overigens homoseksueel.

2. Voornamelijk heteroseksueel, maar meer dan toevallig homoseksueel.

3. Even homoseksueel en heteroseksueel.

4. Overwegend homoseksueel, eerder dan toevallig heteroseksueel.

5. Overwegend homoseksueel, overigens heteroseksueel.

6. Exclusief homoseksueel.

X. Geen seks.

Een andere opvatting van de menselijke geest

Kinsey’s schaal bood op dat moment een ander perspectief op wat de menselijke geest is, specifiek in relatie tot seksualiteit. Traditioneel de seksuele verdeling van arbeid en genderrollen een voorkeur hebben voor een zeer dichotome visie van wat het betekent om een man en een vrouw te zijn, en deze onderzoekslijn betwijfelde deze zeer gesloten classificatie.

Daarom hebben genderstudies door de jaren heen de invloeden van deze schaal genomen om aan te geven in hoeverre heteronormativiteit, die heteroseksualiteit centraal stelt in wat als normaal wordt beschouwd, een sociale constructie is die te simplificerend is en ongerechtvaardigd, wat dient om sociale druk uit te oefenen op minderheden buiten deze genormaliseerde seksuele geaardheid.

De Kinsey schaal, vandaag

Kinsey maakte geen schaal van zeven graden omdat hij geloofde dat dit aantal stappen het functioneren van seksualiteit weerspiegelde, maar omdat Ik dacht dat het een goede manier was om iets te meten dat eigenlijk vloeiend is en geen discontinuïteit heeft.

Dat is de reden waarom zijn werk een sterke invloed had op de westerse filosofie, onze manier van begrijpen van seksuele oriëntaties veranderde en een positieve invloed had op bewegingen voor gelijkheid en de bestrijding van discriminatie tegen homoseksuelen. Echter, het debat over wat de aard van seksuele oriëntaties is en of het praktisch is om ze te begrijpen als een continuüm of als stagnerende categorieën is nog steeds springlevend.

In feite is dit debat niet puur wetenschappelijk geweest, omdat de sociale en politieke implicaties van de Kinsey-schaal van seksualiteit het als een ideologisch hulpmiddel beschouwen.

Conservatieven zijn van mening dat het een bedreiging vormt voor de waarden van het traditionele kerngezin en een instrument voor genderideologie (hoewel in werkelijkheid de Kinsey-schaal kan worden verdedigd zonder gehecht te zijn aan dit gedachtegoed) en de LGTBI-collectieven zien hierin een goed conceptueel kader van waaruit je seksualiteit op een minder rigide manier kunt bestuderen dan normaal.

De aanpak van de studie van homoseksualiteit wijzigen

Bovendien verlaagt deze schaal van seksuele oriëntaties het idee van pure homoseksualiteit en heteroseksualiteit, en reduceert ze tot entelechieën, die zorgt ervoor dat de sociale druk om in deze twee categorieën te passen, afneemt. In ieder geval heeft de Kinsey-schaal geholpen een precedent te scheppen; het fenomeen om te studeren is niet langer homoseksualiteit, gezien als een anomalie of een afwijking van wat als “het natuurlijke” werd beschouwd.

Wat nu wordt onderzocht, is de manier waarop homoseksualiteit en heteroseksualiteit op elkaar inwerken, de relatie tussen hen. Eerder hebben we alleen een zeldzaamheid bestudeerd, maar vandaag proberen we het te begrijpen continuüms met twee polen.

Kaya massages zijn meer dan een massage…..

De vele theorieën over massages, het internet staat er vol mee! Mooie beloftes, alles zorgvuldig uitgelegd, je hoeft er niets voor te doen, alleen maar liggen.
Het werkt volgens mij anders!
Zonder ook maar iemand tekort te doen over zijn werk, denk ik dat er wat meer nodig is om in je overgave te komen, het kunnen laten gaan, loslaten….

Enkele voorbeelden die ik op internet tegenkom zijn…

Met een massage activeer je de bloedcirculatie in je body en verbetert de stofwisseling. Immers, schadelijke stoffen worden sneller afgevoerd, maar er worden ook verse voedingsstoffen aangeleverd waardoor je lichaam zich sneller herstelt.
Met een massage, schijnt volgens diverse onderzoeken dat je bloed, verandert van samenstelling. Tijdens zo’n sessie worden er namelijk meer witte bloedcellen aangemaakt.
Met een massage krijgt je lichaam de kans zich te ontspannen en te herstellen van de stress. Heb je veel stress? Dan maakt je lichaam het stresshormoon cortisol aan. Dat hormoon zorgt ervoor dat je lichaam alle energie gebruikt om je stress het hoofd te bieden.
Met een massage die heel licht wordt uitgevoerd, dan blijkt ook het bekende knuffelhormoon oxytocine vrij te komen. Dit hormoon geeft je een veilig en fijn gevoel.
Met een massage komt niet alleen het knuffelhormoon vrij. Ook het zogenaamde gelukshormoon endorfine wordt aangemaakt.
Met een massage bevorder je ook je slaap. Je voelt je immers veel meer ontspannen. Daardoor val je niet alleen sneller in slaap, maar je slaapt ook dieper.
Met een massage en het positieve effect ervan reikt verder dan je afweersysteem. Zo zorgt het er onder andere voor dat je spieren soepel blijven. Zeker als je stress ervaart en kampt met pijnlijke nek, rug en schouderspieren is het een goede manier om te relaxen en blokkades weg te nemen.

Natuurlijk zijn dit voorbeelden die werken en waar zijn. Toch denk ik dat bovenstaande er alleen is als men zich veilig en vertrouwd voelt bij een masseur en vervolgens in de praktijk. Dat er sfeer is, rust ontstaat en er eerst aandacht is voor jou als persoon en daarna voor je lichaam en ik zo kan ervaren wat er wel en niet is. Een massage is dus veel meer dan mooie theorieën.

Kom het ervaren, beleven en vooral omarmen.
Andreas.